Jak pracować zdalnie w wygodny sposób?

Praca zdalna jest coraz popularniejszym trendem, zwłaszcza wśród osób związanych z tzw. kreatywnymi zawodami. Dzięki możliwości wykonywania swoich obowiązków w każdym miejscu z dostępem do internetu, mogą oni jeszcze skuteczniej realizować przypisane im zadania, zwiększając jednocześnie swoją efektywność. Praca zdalna wymaga jednak odpowiednich przygotowań. Jakich? O tym piszemy poniżej.

Co jest potrzebne do pracy zdalnej?

Upowszechnienie się dostępu do szerokopasmowego internetu spowodowało, że w wielu zawodach pojawiła się możliwość pracy poza biurem. Pracownicy wybierają taką formę działania z wielu powodów, m.in. oszczędza czas spędzany na dojazdach czy pozwala samodzielnie dopasowywać godziny aktywności zawodowej do swoich preferencji. Aby móc działać w ten sposób (i robić to skutecznie), ważne jest posiadanie odpowiednich narzędzi, dających możliwość bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

Praca zdalna wymaga od nas nie tylko pewnej dozy samoorganizacji, ale równie często pomocy odpowiedniej technologii. Podstawowym narzędziem zdalnego pracownika jest dziś komputer z dostępem do internetu. Na kolejnym miejscu znajdziemy wszystkie niezbędne aplikacje i technologie, które pozwalają wygodne, a przede wszystkim bezpieczne, wykonywać wszelkie zawodowe obowiązki. Bez względu na lokalizację, w jakiej się znajdujemy.

Dlatego, wybierając pracę zdalną, warto skorzystać z rozwiązań zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych firmowych.

Jak zabezpieczyć dane i sprzęt firmowy przy pracy zdalnej?

Praca zdalna różni się od pracy w biurze jedynie miejscem jej wykonywania. Oznacza to m.in., że zdalni pracownicy powinni mieć dostęp do wszystkich informacji, pozwalających im skutecznie wykonywać przydzielone przez przełożonych zadania. Informacji, które w większości przypadków stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wymagają odpowiedniej ochrony.

Decydując się na umożliwienie pracy zdalnej swoim pracownikom, powinniśmy w pierwszej kolejności przemyśleć sposób udostępniania im wszystkich niezbędnych do pracy danych. Również tych wrażliwych.

Skutecznym rozwiązaniem w tym przypadku może być zdalny dostęp do szyfrowanej chmury obliczeniowej. Tam każdy z pracowników, przy pomocy osobistego hasła i loginu, będzie w stanie zalogować się i pracować wraz z innymi nad swoimi zadaniami.

Chmura obliczeniowa powinna być chroniona odpowiednimi zabezpieczeniami uniemożliwiającymi osobom trzecim włamanie się do niej i skopiowanie znajdujących się tam treści. Dlatego też podstawowym zabezpieczeniem może być m.in. szyfrowane połączenie z bazą przy pomocy protokołów SSL/TSL, połączone z ograniczeniami w dostępie do konkretnych rodzajów plików dla pracowników niższych szczebli.

Oprócz zabezpieczenia z zewnątrz, dobra chmura obliczeniowa powinna oferować również wewnętrzne bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez umożliwienie wykonywania regularnych backupów, przy pomocy których, w przypadku jakiejkolwiek awarii, będziemy w stanie odzyskać wszystkie zgromadzone informacje.

Endpoint security

Bezpieczny dostęp do chmury obliczeniowej to jedno, drugim ważnym zagadnieniem przy pracy zdalnej jest konieczność zabezpieczenia sprzętu oddanego pracownikom do użytku. Tutaj niezbędne jest wprowadzenie polityki bezpieczeństwa danych firmowych na urządzeniach końcowych (endpoint security). W przypadku jej wdrażania powinniśmy skupić się na dwóch sytuacjach stanowiących zagrożenie dla danych firmowych: kradzieży lub zniszczeniu sprzętu.

W przypadku kradzieży, dobrze opracowana polityka endpoint security, dopuszcza możliwość zdalnego skasowania zawartości dysku twardego komputera, uniemożliwiając odczyt przechowywanych na nim informacji. W przypadku zniszczenia, niezwykle istotnym elementem jest dostęp do regularnych kopii zapasowych z urządzeń końcowych pracowników, przechowywanych w zabezpieczonej chmurze obliczeniowej. Umożliwią one przywrócenie systemu na nowym komputerze i kontynuowanie pracy bez utraty dotychczasowych jej efektów.

Tak przygotowane zdalne stanowisko pracy pozwoli pracownikom nie tylko na wygodny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, ale również w przypadku jakichkolwiek problemów zabezpieczy cenne dane firmowe przed wyciekiem.

Jeśli szukasz bezpiecznej chmury obliczeniowej wspierającej pracę zdalną, zapraszamy do sprawdzenia oferty DoubleCloud. Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści odpowiedzą na każde Twoje pytanie i pomogą dopasować zestaw usług do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.